Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde evenementen. 

BEWUSTIC (i.e. Cato Tideman en Ilse Hager) is de uitvoerder. 

Evenement: De georganiseerde evenementen, waaronder valt: weekend- of dagretraite, meditatielessen, yogalessen, mindfulness workshops, workshops, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door BEWUSTIC tijdens dit weekend of (dag)retraite. 

Kosten: De prijs van een weekend, door de Deelnemer aan BEWUSTIC te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaald evenement. 

Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht. 

 

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST 

 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens het weekend of (dag)retraite . 
 2. Op het moment dat de Deelnemer zich heeft aangemeld, gaat de Deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.  
 3. De Deelnemer gaat hiermee dan ook akkoord met de kosten voor desbetreffende evenement. De Deelnemer dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding het eerste deel van de kosten te voldoen. Het tweede deel dient uiterlijk drie weken voor het desbetreffende evenement betaald te zijn. Bij niet tijdig ontvangst van betaling heeft BEWUSTIC het recht om de reservering te annuleren.  
 4. Inschrijving van de Deelnemer is pas definitief als aanbetaling of geheel bedrag van evenement is ontvangen.  
 5. Binnen twee weken voor datum evenement betaald BEWUSTIC geen deelnamekosten terug.  
 6. BEWUSTIC heeft het recht om personen te weigeren zonder redenen daarvoor uit te sluiten.  
 7. De Deelnemer is verplicht om lichamelijke klachten tijdig aan te geven voordat het evenement van start gaat. Mochten er twijfels zijn over de toestand van de Deelnemer, dan raadt de Uitvoerder hen aan contact op te nemen met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige. 
 8. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en geeft ook geen recht op een vervanging.  

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID 

 

 1. BEWUSTIC is verantwoordelijk voor een goed en geordend verloop van evenementen. 
  1. BEWUSTIC is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor lichamelijk letsel voor, tijdens of na de evenementen, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van evenementen. Deelnemer neemt deel aan evenementen van BEWUSTIC op eigen risico en zal ten aanzien van BEWUSTIC geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. 
 2. De Deelnemer verklaart hierbij af te zien van claims tegen BEWUSTIC voor elke blessure en/of schade die zou kunnen worden opgelopen tijdens een evenement. 
 3. Klachten over de evenementen dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt en kunnen gemaild worden naar: info@bewustic.nl. Reactie binnen 14 werkdagen. 

 

ARTIKEL 4: ANNULEREN 

 

 1. BEWUSTIC heeft het recht om het evenement te annuleren. Redenen hiervoor kunnen zijn: te weinig deelnemers, ziekte van docent, weersomstandigheden. De Deelnemer heeft dan het recht om de deelnamekosten terug te ontvangen van BEWUSTIC. De Deelnemer heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 2. Wanneer de deelnemer wegens omstandigheden (ziekte, persoonlijke omstandigheden e.d.) niet aanwezig kan zijn op de evenementen van BEWUSTIC hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de evenement kosten:  

-Twee maanden voor datum evenement: terugbetaling van 50% van deelnamekosten; 

- Een maand voor datum evenement: terugbetaling 25% van deelnamekosten; 

- Twee weken voor datum evenement: terugbetaling 10% van deelnamekosten; 

- Daarna is er geen terugbetaling meer mogelijk. Wel is het mogelijk om je geboekte plaats te geven aan een andere deelnemer indien dit 24 uur voorafgaand aan een evenement van BEWUSTIC is.  

  

ARTIKEL 5: PRIVACY 

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 2. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen. 
 3. De contactgegevens van de Deelnemer (zoals naam, e-mail, leeftijd, mail-adres, adres, telefoonnummer, dieet ) zijn alleen voor BEWUSTIC.  

 

HUISREGELS 

 

 1. Tijdens de retreat deelt de Deelnemer een kamer met een andere deelnemer. Er wordt verwacht dat zij respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaat. 
 2. Roken in slaapkamers is niet toegestaan. 
 3. Alcohol en drugs is niet toegestaan op de evenementen van BEWUSTIC. 
 4. Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met spullen van BEWUSTIC en de locatie. Eventuele schade wordt op de deelnemer verhaald. 

 

Extra: 

I.v.m. Covid-19 hanteert BEWUSTIC speciale maatregelen omtrent de retraites: 

 • Gaat een evenement niet door vanwege Covid-19 dan is er de volgende keuzemogelijkheid: 

- Een (indien aanwezig)vervangend evenement in het aankomende jaar. De Deelnemer dient binnen 4 weken aan te geven of hij/zij mee wilt. Het kan zijn dat we een bijbetaling vragen i.v.m. gemaakte kosten voor vervangend evenement. Dit is locatie afhankelijk. Of het evenement is duurder i.v.m. andere locatie/duur van de retraite; 

- Een terugbetaling van 85% van de deelnamekosten; 

- Annuleer je (binnen twee weken voor evenement) vanwege quarantaine of om een corona gerelateerde reden dan is BEWUSTIC niet verplicht dit terug te betalen (zie artikel 4, punt 1.). Mocht iemand de plek in deze periode kunnen overnemen, dan is dit mogelijk. 

 • BEWUSTIC zorgt dat de 1,5 meter regel (als die dan nog geldt) wordt nageleefd. 
 • BEWUSTIC zal in de keuken werken met handschoenen. 
 • De docenten raken je niet aan tijdens de activiteiten. Met behulp van verhaal zullen de docenten je ondersteunen om in bepaalde houdingen te kunnen blijven. 
 • De bedden in de tenten kunnen uit elkaar worden gezet, graag twee weken voor het evenement laten weten of dit gewenst is. 
 • Desinfecterende lotion is aanwezig op locatie. 
 • Indien mogelijk; bij aankomst zal er een sneltest worden afgenomen. 
 • We zijn vooral in de buitenlucht. 
 • BEWUSTIC huurt yogamatten en meditatiekussens van een extern bedrijf, maar je mag altijd je eigen spullen meenemen (graag vooraf laten weten). 
 • Tijdens het evenement werkt BEWUSTIC met glasmarkers, zodat iedereen zijn eigen glas weet te vinden. De glasmarkers ontvang je bij aankomst, houdt deze het gehele evenement goed bij je. 
 • Ben je verkouden of heb je Corona-gerelateerde klachten, dan verzoeken we je thuis te blijven. 
 • Ben je onlangs in contact geweest met iemand die corona-gerelateerde klachten heeft gehad, dan verzoeken we je om thuis te blijven. Mocht dit binnen 2 weken van datum evenement gebeuren, dan betalen wij de deelnamekosten niet meer terug (zie artikel 4, punt 1.).